OZON CLEANER - PRO I Plus WET

Zařízení je určeno k dezinfekci a odstranění bakterií, virů, plísní, pachů, zápachu z cigaret a ze zvířat v uzavřených prostorech různých velikostí. Zařízení je jednoduché na obsluhu, kdy celý cyklus dezinfekce je řízen mikropočítačem.

Délka běžícího cyklu zařízení je závislá na velikosti místnosti a výkonu přístroje. Při dosažení požadované koncentrace ozonu (O3) se okruh generátoru automaticky vypne a zůstane zapnutý pouze ventilační systém, který zaručí cirkulaci vzniklého ozonu (O3) pro dezinfekci. Poté se zařízení plně vypne a místnost lze po vyvětrání užívat.

Přejít nahoru